Maturita - administratívna

Slovenčina Ako vytlačiť/exportovať údaje kvôli podpisu maturitnou komisiou?
Slovenčina Záverečné skúšky
Slovenčina Administratívny výpočet známky na maturitnom vysvedčení
Slovenčina Ako zadať známky z predmetov, ktoré nie je možné načítať automaticky?
Slovenčina Ako odošlem administratívne vypočítané známky študentom?
Slovenčina Ako študent uvidí svoju vypočítanú známku a ako ju môže akceptovať?
Slovenčina Ako škola zistí, ktorí študenti chcú maturovať z dobrovoľných predmetov?
Slovenčina Ako študent oznámi škole, či chce maturovať z dobrovoľného predmetu?
Slovenčina Ako škola zadá, či sa študent zúčastní internej maturitnej skúšky z dobrovoľného predmetu?
Slovenčina Do priemeru nechceme započítavať známky z niektorých ročníkov alebo z niektorých predmetov
Slovenčina Pre rôzne odbory má predmet rôzne príbuzné predmety. Ako ich zadať?
Slovenčina Ako načítam definitívnu známku do asc agendy?
Slovenčina Kde zadám predsedu maturitnej komisie?
Slovenčina Ako môžem upozorniť žiakov, ktorí ešte nepotvrdili administratívnu známku?