=Kontrola - ako nájsť a opraviť chybné doklady

Priebežne si kontrolujte a opravte prípadné chyby v dokladoch (nesprávne zadané údaje).
Systém na chyby upozorňuje v časti 'Doklady, Udalosti' - upozornenie sa nachádza v žltom rámčeku.
Na konci textu je aj prelinkovanie na časť 'Nástroje' - 'Kontrola', kde je vypísaný zoznam chýb a možná náprava.

-> členenie v kontrole je abecedne podľa položiek - skladových kariet
-> po rozkliknutí sú uvedené doklady, na ktorých je chyba
-> ak máte viac chýb na jednej položke, opravuje od najstaršieho dokladu


Časté chyby, ktoré školy robia:

 • chyby na príjemkách
  -> množstvo:
  ---- ak vydáte množstvo, ktoré nemáte na sklade - na výdajke je zásoba červenou
  - zvyčajne je problém, že ste fyzicky zadali príjemku neskôr ako výdajku a nezadali ste správny dátum
  => opravte dátum na príjemke a vráťte sa na výdajku, aby ste naviazali výdaj na správny príjem (treba vybrať jednotkovú cenu cez 'detail')

  -> jednotková cena -


 • chyby na výdajkách

 • chyby na faktúrach

  Pozrite si ďalšie návody pre modul Školská jedáleň:

  Zoznam všetkých návodov pre modul Školská jedáleň