Ako potvrdiť importované platby

individuálne potvrdenie platby, hromadné potvrdenie platieb

Systém na základe identifikátorov (VS, ŠS, správa pre prijímateľa a IBAN) priradí platbu k používateľovi a na dokončenie je potrebné ešte toto priradenie potvrdiť. Môžeme tak urobiť individuálne alebo hromadne.
(Ak ste ešte platby nenaimportovali: Import platieb z bankového výpisu)

V záložke Platby môžeme vidieť zoznam platieb s rôznymi ikonkami na konci riadka:
- potvrdená platba - platba sa automaticky priradila a už je potvrdená;
- nepotvrdená platba - platba sa automaticky priradila a vyžaduje už len potvrdenie;
- platba nemôže byť priradená - systém nevedel priradiť danú platbu na základe identifikátorov a vyžaduje manuálne priradenie a potvrdenie.

Potvrdenie platby individuálne:


Potvrdenie platby môžeme urobiť aj hromadne, pričom si vyberieme akú skupinu platieb chceme potvrdiť:

Návod ako pracovať s platbami, ktoré systém nevie priradiť nájdete tu: Priradenie platby viacerým platiteľom
Návod ako zmeniť priradenie platby nákdete tu: Zmena priradenia už priradenej platby