Ako zrušiť akceptovanie podaného Vyhlásenia / Oznámenia o výnimke z karantény

V prípade, že rodič zadal nesprávne Vyhlásenie o bezpríznakovosti alebo ho uviedol s nesprávnym dátumom, môže ho jednoducho zmazať a podať nové.
Ak však medzitým škola žiadosť akceptovala, takéto Vyhlásenie sa zmazať nedá.
Chybne podané vyhlásenie môže zmazať iba jeho podávateľ a to len v prípade, že ešte nebolo akceptované.
V prípade už akceptovaného vyhlásenia musí škola najprv zrušiť jeho akceptovanie.
Učiteľ alebo administrátor má zároveň možnosť poslať zadávateľovi správu, kde ho informuje o dôvodoch zrušenia akceptácie spolu s požiadavkou o zmazanie chybne zadaného vyhlásenia.
Možnosť zrušiť akceptovanie nájdete pri týchto typoch vyhlásení zverejnených ministerstvom školstva. (Pri ostatných typoch žiadostí a vyhlásení je možné zrušiť schválenie vždy):
=Vyhlásenie o bezpríznakovosti - platné od 1.9.2021
=Vyhlásenie o bezpríznakovosti - návštevník (rodič/zákonný zástupca pri vstupe do školy)
=Oznámenie o výnimke z karantény
Domáci AG samotest - oznámenie o použití
=Čestné vyhlásenie o pozitivite antigénového samotestu na ochorenie COVID-19 a o absolvovaní izolácie
=Potvrdenie o vykonaní AG testu s negatívnym výsledkom - ZUŠ, CVČ, jazyková škola a i.

V module 'Žiadosti/Vyhlásenia' kliknite na Vyhlásenie, kde chcete akceptovanie zrušiť. Kliknite 'Zrušiť akceptovanie'

Otvorí sa okno s možnosťou napísania správy pre užívateľa.

Podávateľovi príde notifikácia, kde vidí podané vyhlásenie v stave odovzdané, príp. aj s poznámkou od triedneho učiteľa alebo administrátora.

Zrušiť akceptovanie môže administrátor na webe, triedny učiteľ má túto možnosť aj v mobilnej aplikácii.