Ako si zvoliť službu na online konzultačné hodiny?

Slovenčina Deutsch Čeština

Keď vytvárate online konzultácie prvýkrát, je potrebné vybrať si službu, cez ktorú budete konzultácie robiť (Zoom, Google Meet, Webex Teams) a túto službu spárovať so svojím kontom v príslušnej službe podobne ako to bolo potrebné pri prvom spustení online hodiny cez ETK.

Na úvodnej stránke vyberte v ľavom menu možnosť Komunikácia/Konzultačné hodiny.

Prejdite na svoju konzultačnú hodinu, ktorá bude prebiehať online a vpravo kliknite na možnosť Upraviť.

V otvorenom okne si overte, že máte zakliknutú možnosť "Konzultácie prebiehajú online" a potom kliknite na tlačidlo Služba:


Vyberte službu:


Systém vás vyzve zvoliť konto, napr. pre službu Zoom to vyzerá takto:


Po vybratí účtu sa online konzultácie budú vytvárať z tohto účtu.

Ak sa v budúcnosti rozhodnete službu zmeniť, kliknite na predvolenú službu a následne na možnosť 'deaktivuj':


Aby sa všetci prihlásení rodičia/žiaci vedeli na konzultácie pripojiť, môžete im poslať návod:
Ako sa žiak/rodič pripojí na online konzultácie?

Viac informácií k "párovaniu" konzultačných hodín s konkrétnou službou nájdete v týchto návodoch:
Online hodiny cez službu Zoom
Online hodiny cez službu Google Meet
Online hodiny cez službu Webex Teams

Viac návodov:
Konzultačné hodiny