Učiteľ - ako vytvoriť konzultačné rodičovské združenie?

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew

Konzultačné hodiny nájdete v sekcii Komunikácia v ľavom menu.

Zvoľte "Nová konzultačná hodina".

Zadajte čas konania konzultačného rodičovského združenia a trvanie jednej konzultácie v minútach. Je možné zakázať prihlasovanie rodičov na konzultácie pred a po určitom dátume.

Ak budú konzultácie prebiehať online, pridajte službu, ktorú na stretnutie použijete.
Ako si zvoliť službu na online konzultačné hodiny?

Na konzultácie k učiteľom sa rodičia prihlasujú elektronicky. Prihlasovanie na konzultácie je možné aj cez mobilnú aplikáciu.
Triedny učiteľ - ako vytvoriť prístup pre rodičov svojich žiakov do EduPage?

Pošlite rodičom správu o konaní konzultačného rodičovského združenia a možnosti elektronicky sa prihlásiť na konzultácie.
Ako upozorniť rodičov alebo žiakov na konzultačné hodiny?

Učiteľ chce s niektorými rodičmi hovoriť prednostne. Sám môže rodiča prihlásiť na konzultáciu.

Systém rodiča upozorní na rezervovanú konzultáciu správou v EduPage.

Pred začiatkom konzultačného rodičovského združenia si učiteľ môže vytlačiť prehľad konzultácií.