Konzultačné hodiny

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew

Modul Konzultácie je určený na dohodnutie osobného stretnutia učiteľa a rodiča.
Učiteľ alebo administrátor vytvára časové intervaly na konzultácie s rodičmi, rodičia sa na konzultácie prihlasujú elektronicky.

Pozrite si video o konzultačných hodinách
Pozrite si blog o konzultačných hodinách

Učiteľ - ako vytvoriť konzultačné rodičovské združenie?
Administrátor - ako vytvoriť konzultačné rodičovské združenie?
Ako vytvoriť konzultačné hodiny pre žiakov?
Ako upozorniť rodičov alebo žiakov na konzultačné hodiny?
Ako učiteľ pridelí žiakovi/rodičovi konzultáciu?
Prestávka medzi konzultáciami

Triedny učiteľ - ako vytvoriť prístup pre rodičov svojich žiakov do EduPage?
Triedny učiteľ - ako vytlačiť prehľad e-mailových adries rodičov