Ako akceptovať odporúčanú zmenu v Nastaveniach modulu Covid testovanie

V module 'Covid testovanie' v časti 'Nastavenia' nájdete pravidlá reagujúce na zmeny podmienok režimu týkajúceho sa ochorenia Covid-19.

V prípade zmeny pravidiel, sa Vám v časti 'Nastavenia' zobrazí notifikácia s počtom odporúčaných zmien.

Kliknite na 'Nastavenia'. Výraznou farbou nájdete informáciu o predvolenej hodnote reagujúcej na aktuálne platné pravidlá.

Kliknutím na informáciu o zmenu ju akceptujete. Prijaté nastavenia následne potvrďte stlačením 'OK'.