Trasovanie - Ako vytvoriť zoznam žiakov, s ktorými bol pozitívny žiak v kontakte

Ak škole žiak oznámi pozitívny výsledok PCR testu, škola si v module 'Covid testovanie' dokáže rýchlo vytvoriť zoznam žiakov, s ktorými bol daný žiak v kontakte počas predchádzajúcich dní.

Prihláste sa do modulu 'Covid testovanie ako administrátor:


Označte žiaka, u ktorého chcete dohľadať zoznam kontaktov a zvoľte 'Trasovanie':


Otvorí sa nové okno so zoznamom žiakov, s ktorými bol vybraný žiak v kontakte. Predvolené obdobie, za ktoré sa zoznam vytvorí, sú dva dni, aktuálny dátum a predchádzajúce dva dni. Ak už v aktuálny dátum žiak v škole nie je, dátum, za ktorý zoznam pripravujete, je potrebné zmeniť.

V prípade potreby si zoznam viete exportovať.