Ako zadať informáciu o absolvovanom očkovaní

Prihláste sa do modulu Covid testovanie.

Vyberte zamestnanca / žiaka, u ktorého chcete zaznačiť informáciu o absolvovaní očkovania a stlačte 'Pridať záznam o očkovaní':

V novom okne vyberte dátum, kedy bolo očkovanie absolvované, zvoľte typ a dávku vakcíny a pridajte záznam o očkovaní:

Zaznamená sa informácia s dátumom očkovania a dátumom, od ktorého už nie je potrebné viac testovať:

Kritériá je možné zadať v časti 'Nastavenia':

Po dátume, od ktorého začne platiť očkovanie, sa zmení stav v stĺpci 'Treba testovať' na 'NIE':

Pozn.: Ak žiak / zamestnanec prekonal ochorenie a zároveň bol očkovaný, môže mať 2 rôzne dátumy platnosti výnimky z karantény. Systém určuje dátum platnosti výnimky prioritne podľa výsledku testu. Ak je platnosť výnimky na základe očkovania dlhšia, v deň skončenia platnosti výnimky z dôvodu prekonania sa zobrazí dátum platnosti z dôvodu očkovania.