Kde nastaviť právo na administráciu modulu Covid testovanie

Prístup k administrovaniu testov má administrátor a triedni učitelia (pre svoju triedu)

Ak potrebujete dať prístup ďalšej osobe na škole, administrátor jej môže prideliť právo klasickým spôsobom:
Ako pridať používateľovi právo na administráciu triednej knihy, suplovania alebo iných modulov?
V prehľade práv sa nenachádza modul, na ktorý chcem prideliť právo

Viac návodov: Covid testovanie