Covid testovanie

Slovenčina Modul Covid testovanie
Slovenčina Nastavenie zodpovednej osoby a výber laboratória pre školu
Slovenčina Ako zadám výsledok Ag/PCR testu?
Slovenčina Kde nastaviť právo na administráciu modulu Covid testovanie
Slovenčina Ako nastavím kedy je potrebné žiaka znovu otestovať v závislosti od typu testu a jeho výsledku?
Slovenčina Ako môžem zmazať chybne zadaný údaj
Slovenčina Ako zadám informáciu o prekonaní ochorenia Covid-19
Slovenčina Ako zadať informáciu o absolvovanom očkovaní
Slovenčina Ako zobraziť v module Covid testovanie stĺpec s informáciou: Treba Testovať
Slovenčina Trasovanie - Ako vytvoriť zoznam žiakov, s ktorými bol pozitívny žiak v kontakte
Slovenčina Ako vytlačiť potvrdenie o výsledku testu vykonaného zamestnávateľom/poverenou osobou
Slovenčina Ako akceptovať odporúčanú zmenu v Nastaveniach modulu Covid testovanie
Slovenčina Ako si vytlačiť zoznam osôb s výnimkou z karantény
Slovenčina Ako naimportovať výsledky pozitívnych Ag samotestov z Čestného Vyhlásenia z modulu Žiadosti / Vyhlásenia