Školský semafor - administrácia

V nadväznosti na Školský semafor zverejnený 17.8.2021v EduPage v module 'Žiadosti / Vyhlásenia' pripravujeme:

=Vyhlásenie o bezpríznakovosti - platné od 1.9.2021
=Oznámenie o výnimke z karantény
=Čestné vyhlásenie - samoodber