Ako zmeniť podpis riaditeľa/pečiatku školy na potvrdení?

Kliknite na "Vybrať súbor"

Nahrajte nový obrázok s podpisom a pečiatkou. Pôvodný bude automaticky nahradený. Netreba ho mazať.

Potvrdenie sa vytlačí s novým podpisom/pečiatkou školy.