Ako dostať na vysvedčenie "aktívne absolvoval(a)"?

Informácie k novelizácii školského zákona 245/2008 §55 odsek (12) nájdete v tomto návode