V tabuľke už mám nejaké výpisy. Čo sa s nimi stane, ak dám Uložiť?

Slovenčina Deutsch Čeština

Po vygenerovaní polročných výpisov v aScAgende sa vzniknuté PDF súbory prenášajú na EduPage stránku. Ako v agende vyrobím PDF súbor s polročným výpisom pre každého žiaka?

Predtým, než stlačíte tlačidlo Uložiť, si treba všimnúť tabuľku, konkrétne stĺpec Existujúci dokument. Ak sa v tomto stĺpci už nejaké dokumenty nachádzajú, stlačením tlačidla Uložiť sa prepíšu.

Zvlášť opatrný treba byť vtedy, ak sú existujúce výpisy už podpísané rodičom, tj. ikona PDF je zelená a je pri nej aj ikona pera s dátumom podpísania. Po prepísaní takéhoto podpísaného výpisu už rodič nebude môcť znova výpis podpísať.