Ako si môže triedny učiteľ pozrieť polročné výpisy žiakov svojej triedy?

Slovenčina Deutsch Čeština

Triedny učiteľ si môže pozrieť polročné výpisy známok žiakov svojej triedy takto:

Kliknite na rozšírený mód známok. Rozšírený mód na zadávanie/prezeranie známok


Zvoľte Všetky predmety a Vysvedčenia za 1.polrok. Výpisy sa nachádzajú v stĺpci "Výpis známok".

Viac informácií: Elektronické posielanie polročných výpisov