Ako môže škola poslať rodičovi polročný výpis známok elektronicky?

Slovenčina Deutsch Čeština

EduPage umožňuje poslať rodičom i žiakom polročný výpis známok alebo vysvedčenie elektronicky.

Ako to funguje:

1. Škola vygeneruje výpisy/vysvedčenia v aScAgende tak ako po minulé roky. Namiesto tlačenia však zvolí "Exportovať online".
Ako v agende vyrobím PDF súbor s polročným výpisom pre každého žiaka?

2. V známkach zvoľte Všetky predmety a obdobie: Vysvedčenie 1.polrok.

Po uložení PDF súborov ich administrátor alebo triedny učiteľ uvidí v stĺpci "Výpis známok". V tomto stĺpci sa nachádza pri každom žiakovi jeho výpis/vysvedčenie - červená ikona PDF. Červená ikona znamená, že žiaci ani rodičia výpisy zatiaľ nevidia.

3. Škola zviditeľní výpisy rodičom a žiakom zakliknutím celého stĺpca žiakov a stlačením tlačidla Vypublikovať. Výpisy možno zverejniť pre celú triedu naraz, alebo aj pre konkrétnych žiakov, ktorých predtým zaškrtne.


Po zverejnení výpisov sa farba ikony zmení na modrú.

4. Rodičovi príde do EduPage správa, kliknutím na správu systém zobrazí informáciu o Výpise známok.


Kliknutím na modré tlačidlo si môže rodič stiahnuť a pozrieť výpis/vysvedčenie.
Po dôkladnom oboznámení sa s obsahom (a pochválení ratolesti) môže rodič podpísať vysvedčenie stlačením červeného tlačidla "Podpísať".

5. Kliknutím na ikonu výpisu sa zobrazia podrobnejšie informácie. Škola tu vidí dátum, kedy si rodič vysvedčenie stiahol a kedy ho podpísal. Po podpísaní vysvedčenia rodičom sa farba ikony zmení na zelenú a zobrazuje sa aj dátum podpísania vysvedčenia.

Viac informácií: Elektronické posielanie polročných výpisov