Ako zadať zrušené hodiny pre ŠKD/krúžky?

Slovenčina Čeština

Počas distančného vzdelávania sa krúžky a ŠKD nekonali hodiny kvôli korone, preto túto skutočnosť môžete uviesť v triednej knihe.
Ako administrátor vytvoríte udalosť typu "vyučovacie voľno", kde zadáte názov udalosti


môžete zadať "dlhšia udalosť"


a zadáte obdobie odkedy dokedy bolo zrušené vyučovanie ŠKD:


v položke trieda/krúžok môžete označiť jeden alebo všetky škd, krúžky, kde bolo zrušené vyučovanie. Viacero krúžkov zadáte kliknutím v zozname tried/krúžkov na viac (krúžky) a vyberiete Škd alebo krúžky, ktorých sa to týka.


Daná udalosť sa následne zobrazí potom aj v triednej knihe daného škd alebo krúžku.

Dištančné vzdelávanie pre bežné vyučovanie v triedach zadajte nasledovne: Ako zadať dištančné vzdelávanie do triednej knihy?