Ako upraviť nastavenia online hodín cez službu Zoom (Waiting room a iné)?

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania

Online hodiny preberajú nastavenia účtu, ktorý máte spárovaný s online hodinou. Tj. ak chcete zmeniť niektoré nastavenia online hodiny, treba zmeniť nastavenia vo vašom účte v službe Zoom.

Nastavenie "Waiting room" (čakáreň). Toto nastavenie ovplyvní, či sa môžu žiaci pripojiť k hodine bez vášho explicitného povolenia, alebo nie.
Ak zapnete Waiting room, každému žiakovi musíte explicitne povoliť prístup k online hodine kliknutím na Admit (Pustiť dnu).


To znamená, že ak máte v nastaveniach účtu, že sa má používať Waiting room (čakáreň), tak online hodiny budú fungovať s týmto nastavením.


Takisto fungujú aj ďalšie nastavenia, napr. nastavenie, či sa môžu žiaci prihlásiť ešte predtým, ako sa prihlási učiteľ. Ak to umožníte a žiaci sa prihlásia 10 minút skôr, skráti sa čas online hodiny, pokiaľ používate bezplatnú verziu (40 minút).