Prehľad online hodín pre administrátora EduPage

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania

Prihláste sa ako administrátor, kliknite na Triedna kniha. V pravom hornom rohu je ikona Online vyučovanie - štatistika.


Zobrazí sa prehľad online hodín za jednotlivé triedy.
Ak je niekde uvedený údaj napr. 3-4, niektorý z predmetov je delený na skupiny. Žiaci jednej skupiny mali online hodinu(4) a žiaci druhej skupiny ju v ten deň nemali (3).

Kliknutím na ikonu rozvrhu zobrazíte aktuálny rozvrh danej triedy.


Online hodiny sú označené ikonou kamery.


Ak chcete zvýrazniť iba online hodiny, zaškrtnite políčko v spodnej časti obrazovky. Hodiny, ktoré neprebiehali online, budú zašedené.