Online hodiny cez službu Zoom

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania

V triednej knihe z rozbaľovacieho menu pri hodine vyberte Online vyčovanie.


Z ponuky vyberte Zoom.

Prvýkrát musíte "spárovať" online hodiny so svojím účtom v službe Zoom (stretnutie môže vytvoriť len registrovaný používateľ).
Preto musíte absolvovať nasledovnú procedúru:


Otvorí sa nová karta prehliadača „Zoom“. Pokiaľ nie ste prihlásení v prehliadači do Zoom-u, budete vyzvaní na prihlásenie.


Potom sa zobrazí výzva na autorizáciu Edupage na prístup k vášmu účtu Zoom. Najskôr stlačte tlačidlo "Pre-approve" a potom na tlačidlo "Authorize".


Karta prehliadača „Zoom“ sa zatvorí a vy sa vrátite späť na pôvodnú kartu Edupage.
Ak je na karte stále otvorené dialógové okno „Autorizácia ZOOM“, počkajte niekoľko sekúnd, kým nezmizne a vedľa lekcie sa zobrazí modrá ikona kamery, ktorá označuje, že sa jedná o online hodinu.

Teraz je ukončená vaša integrácia Edupage s aplikáciou Zoom. Pri záložke Zoom vidíte konto, cez ktoré sa budú vytvárať online hodiny.

Ako zmeniť účet, cez ktorý vytváram online hodiny?
Ako upraviť nastavenia online hodín cez službu Zoom (Waiting room a iné)?

Viac návodov: Dištančné vzdelávanie