Ako zadať dištančné vzdelávanie do triednej knihy?

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania

V udalostiach na EduPage stránke pribudol nový typ udalosti “Dištančná výučba”.

1. Zadajte odkedy dokedy majú triedy nariadené distančné vzdelávanie. Použite tlačidlo "Dlhšia udalosť":

2. V kolonke Čas zvoľte Celý deň.

3. Vyberte triedu. Ak sa bude vyučovať dištančne viac tried, na konci zoznamu tried kliknite na Viac.


Zaškrtnutím vyberiete triedy, ktoré budú mať dištančné vyučovanie.

4. Stlačte OK:


Hotovo.

EduPage bude vedieť, že žiaci sú reálne doma, ale umoží vám zároveň normálne viesť triednu knihu. Na hodinách, ktoré má trieda zadané v ETK, môžete normálne zadávať učivo, evidovať absencie, atď.
EduPage zároveň správne vyplní tlače/reporty a správne naplní výkaz do sociálnej poisťovne.

Pozri aj:
Časť žiakov sa vyučuje prezenčne, časť dištančne. Ako to zadať v triednej knihe?
Ako zadať rozvrh počas dištančného vzdelávania?
Online hodiny cez ETK
Výkaz o žiakoch nezúčastnených na vyučovaní pre SP