Ako vytlačiť triednu knihu pre krúžky/škd?

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania

Administrátor môže na konci šk. roka vytlačiť triednu knihu krúžkov cez "Triedna kniha - administrácia", kde pri konkrétnom krúžku zvolíte vytlačiť:


kde vyberiete obdobie "Školský rok":


ďalej zvolíte report: Triedna kniha pre krúžky, vyberiete daný krúžok a obnovíte zobrazenie:


Vygeneruje sa vám triedna kniha pre daný krúžok so záznamom o prítomnosti detí a práci v krúžku počas šk. roka.
Daný report si môžete vytlačiť alebo uložiť do pdf:

Pre škd postupujte rovnako, vyberte zostavu: Triedna kniha - školský klub.

Ďalšie návody: ŠKD, krúžky