Ako môžem v ETK k téme vybratej z plánu dopísať nejaký text?

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania

V pravom hornom rohu najskôr kliknite na "Výber viacerých/extra text".
Vyberte tému z plánu. Text, ktorý chcete pridať, potom môžete dopísať dole do vyznačeného rámčeka.

Výsledok:

Text môžete dopísať aj ku už vybratej téme. V ETK kliknite na tému, kliknite na "Výber viacerých/extra text", dopíšte text a stlačte OK.