Po prihlásení vidím chybu vo svojom mene / zmenilo sa mi priezvisko

Ak po prihlásení vidíte chybu vo svojom mene alebo priezvisku, požiadajte svojho triedneho učiteľa o opravu údajov.
Rovnako, ak ste zmenili priezvisko, je potrebné sa obrátiť s požiadavkou o aktualizáciu údajov na školu.

Ak máte viac detí, treba požiadať aj triednych učiteľov ďalších detí o zmenu.