Ako si môžem zmeniť email do rodičovského konta?

Ak potrebujete vymeniť svoju emailovú adresu, ktorou sa prihlasujete do rodičovského konta, je potrebné požiadať triedneho učiteľa, aby v EduPage zmenil Vašu emailovú adresu za inú. Potom sa Vám vytvorí rodičovské konto s novou adresou.

Ak máte viac detí, treba požiadať aj triednych učiteľov ďalších detí o zmenu adresy. Deti sa v rodičovskom konte prepoja cez rovnakú emailovú adresu.