Ako postupovať pri podozrení na zneužitie hesla/zverejnení nevhodného obsahu z konta užívateľa

V prípade, že existuje podozrenie alebo naozaj prišlo k zneužitiu konta, použite, prosím, čo najskôr tento postup pre zablokovanie konta a vymazanie správ u konkrétneho užívateľa:

1. Ako zablokovať používateľa/správy od konkrétneho používateľa v prípade zneužitia konta?

Po tomto kroku sa s pôvodnými prihlasovacími údajmi už nie je možné sa prihlásiť do konta s pôvodným heslom. Takisto, ak bol náhodou odoslaný nevhodný obsah, ostatní žiaci/rodičia ho už neuvidia.

2. Následne treba vygenerovať žiakovi alebo učiteľovi v agende nové heslo.

3. Po jeho vypublikovaní môžete konto opäť odblokovať. Správy s nevhodným obsahom za zvolené obdobie zostanú stále neviditeľné, ale žiak/učiteľ sa už bude vedieť bezpečne prihlásiť s novým heslom.

Pozn.: ak užívateľ používa osobné konto – odporúčame zmeniť heslo aj tam, nakoľko užívateľ nevie, ktoré prihlasovacie údaje boli zneužité (či do školského alebo osobného konta).
Ako si zmeniť heslo do osobného konta