Administrátor - ako poslať heslo učiteľovi/učiteľom?

Slovenčina Čeština

Zvoľte Sprievodcu.


Kliknite na dlaždičku Dáta školy.


Vyberte záložku Učitelia a zvoľte poslať heslá učiteľom.


Zaškrtnite učiteľa/učiteľov, ktorým chcete poslať heslo.


Pozn: Heslo nepríde učiteľovi ako text, ale učiteľ dostane mail s odkazom na zmenu hesla.