Ako zrušiť nesprávnu registráciu do súťaže?

Škola môže vytvorenú registráciu do súťaže zrušiť v prípade, ak zaregistrovala omylom žiakov do nesprávnej kategórie. U žiakov, u ktorých nesedí kategória v porovnaní s ich ročníkom, svieti kategória na žlto.

V module Súťaže v hornom menu vyberte možnosť "Zoznam súťažiacich".
Kliknite na "Detail" v riadku súťažiaceho, ktorého registráciu chcete zrušiť.

V otvorenom okne v dolnej časti vyberte možnosť "Zrušiť registráciu" a svoju voľbu potvrďte.

Viac návodov: Súťaže