Ako zadať zmenu triedneho učiteľa počas šk.roka?

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania

Počas roka môže nastať situácia, že sa zmení triedny učiteľ a takúto zmenu je potrebné evidovať.
Prvým krokom je zadanie zmeny triedneho učiteľa v asc agende - na pozícii TRIEDNY UČITEĽ - vymeňte pôvodného triedneho (Ondrej Korienok) za nového (Peter Pokorný) - zmenu vypublikujte.


V EduPage je možné túto zmenu zaznamenať ako administrátor cez sprievodcu nastavením


"dáta školy"


kde zvolíte triedy a pri danej triede "viac":


kliknete na ikonku krúžku pri priezvisku:


zvolíte pridať zmeny


a následne vyberiete učiteľa, ktorý začal učiť danú triedy, v našom príklade Ondrej Korienok a dátum, od kedy nastala zmena triedneho učiteľa napr. 4.10.:


Táto zmena sa potom prejaví aj v reportoch triednej knihy.