Časť žiakov sa vyučuje prezenčne, časť dištančne. Ako to zadať v triednej knihe?

niekoľko žiakov, dištančné vyučovanie

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania

Pokiaľ sa trieda vzdeláva prezenčne a niektorí žiaci sa učia dištančnou formou, dochádzku žiakov zadávajte nasledovne:

Vytvorte udalosť typu Dištančná výučba a vyberte tých žiakov, ktorí sa vzdelávajú dištančne.


V triednej knihe je vidieť, že 5 žiakov sa vzdeláva dištančne.


V dochádzke žiakov učiteľ vidí, ktorí žiaci sa vzdelávajú dištančne - tí sú podfarbení modrou farbou. Absencie zadajte žiakom ktorí fyzicky neprišli do školy a tiež tým čo sa mali vzdelávať dištančne ale na online hodinu sa nepripojili.