Ako žiakom prideliť test z Testovania 5, 9 a EČ MS?

Zvoľte záložku Štandardy v hornom menu. V ľavej časti sa nachádza zoznam výkonových štandardov ŠVP pre daný predmet podľa ročníkov. V ročníku 5 sa nachádza medzi štandardami "priečinok" Testovanie 5, v ročníku 9 sa nachádza priečinok Testovanie 9 a v ročníku Maturitné požiadavky sa nachádza priečinok Externá maturita.

Rozkliknite tento priečinok, obsahuje ďalšie "podpriečinky" Oficiálne testy a potom priečinky s názvom konkrétneho testu. Ak zaškrtnete políčko pri názve priečinku, objavia sa vám materiály.

Ak chcete prideliť celý test, postupujte nasledovne. Na vybratom teste stlačte ikonu "Editovať pridelenie".

1. Vyberte, resp. skontrolujte triedu, ktorej chcete test prideliť. Predvyplnená je hodina, ktorú máte momentálne vybratú.
2. Keďže chcete, aby žiaci robili test online, zvoľte túto voľbu. Otvoria sa vám ďalšie možné nastavenia.
3. Stlačte Hotovo.

Ako obmedziť čas na vypracovanie testu ?
Ako schovať/zobraziť žiakom správne odpovede po vypracovaní testu?

Žiakom príde správa o pridelení testu. Dôležitá je informácia, že test (alebo DÚ) sa dá prehrať online , tj. dá sa spustiť.
Čo znamená "prehrať online" pri teste, či domácej úlohe?

Stlačia "Otvoriť materiál".

Spustí sa im test.

Po ukončení sa žiakom zobrazia správne a nesprávne odpovede (ak to učiteľ nenastavil inak).

EduPage z výsledkov učiteľovi pomôže identifikovať témy, ktoré robia žiakom problémy .

Kde si môže učiteľ pozrieť výsledky žiakov z testu alebo online DÚ?
Príprava na celoštátne testovanie z matematiky (T5, T9, EČ MS) - ako zistím, ktoré témy robia žiakom problémy?
Príprava na Testovanie 9 - kde nájdem testy v maďarskom jazyku?
Prečo nevidím testy z externej maturity?

Ak chcete žiakom prideliť len zopár otázok, vyberte si priečinok s názvom konkréteho testu. Ďalej postupujte podľa tohto návodu: Ako vytvoriť test z otázok, ktoré sa nachádzajú v EduPage knižnici?

Viac návodov: Hotové učebné materiály (T5, T9 a EČ MS, súťaže, učebnice)