Čo znamená práca žiakov navyše?

V EduPage sa nachádzajú v štandardoch hotové materiály, ktoré môže žiak použiť na precvičovanie učiva:
Ako si môže žiak v EduPage otestovať svoje vedomosti?

Tieto materiály si môžu žiaci vypracovať aj bez explicitného pridelenia učiteľom.
Výsledky z takejto práce mimo pridelenia nazývame "prácou navyše".

Týka sa to len materiálov, ktoré sú zaradené do štandardov. Preto aj prácu navyše vidí učiteľ podľa štandardov.

Viac návodov: Výsledky