Učiteľ - ako zadať na vysvedčení známku aj slovný komentár z predmetu?

slovné hodnotenie na vysvedčení

 • 1. V internetovej žiackej knižke vyberte obdobie - napr. vysvedčenie za 2. polrok.
 • Do stĺpca "Vysvedčenie" môžete zadať známku a do stĺpca "Slovné hodnotenie" zadať text slovného komentáru k predmetu.

  Slovný komentár z daného predmetu sa vo vzore 606 bude nachádzať pod známkou z predmetu:


  Do tlačiva 606 sa zmestí slovný komentár dĺžky cca 300 znakov, ak zadáte viac znakov, písmo sa zmenší.

  Slovný komentár z daného predmetu sa vo vzore 605 bude nachádzať na zadnej strane vysvedčenia. Do tohto políčka sa pozbierajú komentáre zo všetkých predmetov. Názov predmetu sa doplní na začiatok automaticky, nemusíte ho spomínať v samotnom komentári.

 • 2. Ak však nepoužívate ETK a IŽK, ale zadávate hodnotenie iba v ascAgende (je najvyšší čas prejsť na IŽK), tak máte túto možnosť zadať slovné hodnotenie.
 • Učiteľ - ako zadať na vysvedčení len slovné hodnotenie bez známky?
  Všetky návody: Vysvedčenia 2020

  aScAgenda - ako tlačiť namiesto známok absolvoval/neabsolvoval a pod.?
  aScAgenda - všetky návody k tlači vysvedčení