Ako si môžem nastaviť inú váhu známok ako sú ponúkané hodnoty?

Slovenčina Čeština

V EduPage sú ponúknute možnosti váhy s dvojnásobnou, trojnásobnou hodnotu, atď... Známky (hodnotenie) s rozličnou váhou. Ako sa počíta priemer?
Avšak môžete si v systéme nastaviť aj vlastnú váhu pomocou nastavenia "Váhu si nastavím sám":


do políčka potom môžete napísať hodnotu váhy
jednotka váhy je 20, čiže ak chcete napr. doisahnuť 4.-násobnú váhu písomky, tak nastavte váho 20*40 = 80


po uložení sa prepočíta hodnota a vidieť ju pod názvom písomky:


známka s touto váhou sa do priemeru potom vypočíta rovnako, ako pri prednastavených hodnotách: Známky (hodnotenie) s rozličnou váhou. Ako sa počíta priemer?