Ako zakázať editovanie známok po určenom termíne?

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

Administrátor môže definovať, do akého termínu je možné v danom období (napr. polroku) zadávať známky (do klasifikačnej porady).

Tatiež je možné definovať, dokedy je možné editovať výslednú známku.

Ak chcete zakázať editovanie známok len pre niektoré triedy, tak zvoľte "povoliť / zakázať vybrané triedy a predmety"


kde zvolíte zakázať triedu/predmet a zvolíte dátum, triedu a predmety, odkedy bude zakázané zadávanie známok pre danú triedu. Podobne môžete povoliť zadávanie známok pre danú triedu/predmet.

Uzamknutie je možné urobiť zvlášť pre 1. polrok a zvlášť pre 2. polrok