Administrátor: základný prehľad

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

Administrátor sa dostane ku žiackej knižke cez záložku Známky v ľavom menu.

V ponuke horného menu:

1. Zobraziť štatistiky známok podľa tried, učiteľov alebo predmetov. Taktiež je vidieť, kedy bola zadaná posledná známka v konkrétnej triede.

2. História zobrazí ku každej zadanej známke podrobnosti - kedy a kým bola zadaná, zmenená alebo zmazaná. História žiackej knižky: Ako zistiť, kedy bola známka zadaná, zmenená alebo zmazaná?

3. Základné nastavenia žiackej knižky. Nastavenie polrokov, typu známkovania, udalostí v IŽK a podobne.

4. Prezeranie známok v jednotlivých triedach.