Ako najrýchlejšie zistiť či bola známka podpísaná rodičom?

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

V prvom kroku si prispôsobte zobrazenie žiackej knižky tak, aby sa zobrazovali informácie o podpísaní známky. V záložke Zobraziť zaškrtnite položky "Označiť podpísané známky" a "Zobraziť "Videl som" zo študentského konta".

Keď bola známka podpísaná rodičom, zobrazí sa pri nej zelené pero. Ak známku videli žiaci, zobrazí sa šedé očko.

Dáum podpísania rodičom zistíte:
Ako zobraziť/skryť komentáre k známkam a iné detaily známok?

Aby mohli rodičia podpísať známky svojich detí, musia byť prihlásení rodičovským kontom. Pokiaľ sa hlásia do EduPage žiackym kontom, učiteľ nevie rozlíšiť, či známku videl žiak alebo rodič.
Triedny učiteľ - ako vytvoriť prístup pre rodičov svojich žiakov do EduPage?