Ako zadať žiakovi známku z písomky, na ktorej sa nezúčastnil?

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

EduPage umožňuje zadať okrem klasických známok do kategórii aj známky pomocou špecifických symbolov, podľa ktorých budete mať ihneď prehľad, či žiak písomku písal alebo nie.

Pri editovaní známok v políčku zadávania známky konkrétnej písomke napíšte do príslušného políčka jednu zo skratiek "A", "M" alebo "-"

A a M (missing) znamená, že žiak písomku nepísal a má sa mu to počítať do priemeru s 0% úspešnosťou


Pomlčka "-" znamená, že žiak písomku nepísal a nemá sa mu to počítať do priemeru.