Ako môžem pridať učiteľov/triedy/predmety do EduPage?

English Slovenčina Deutsch Polish Russian Lithuania Thai

Slovenské školy, ktoré používajú aScAgendu, môžu pridávať (importovať) učitelov, žiakov, triedy a predmety len cez program aScAgenda. Synchronizáciou aScAgendy s EduPage stránkou sa potom zmeny prejavia aj na stránke.

Viac informácií na aSc Agenda - návody

Cez webové rozhranie môže triedny učiteľ alebo administrátor pridávať e-mailové adresy rodičov a rozposlať im heslá takto:

Vyhľadajte časť Dáta školy.


Zadávať dáta rodičov môže aj triedny učiteľ: Triedny učiteľ - ako vytvoriť prístup pre rodičov svojich žiakov do EduPage?