Hodina s asistentom učiteľa

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Thai

Pokiaľ je na hodine prítomný asistent učiteľa, pri vytváraní hodiny pridajte asistenta k učiteľovi, ktorý učí hodinu. Prípadne neskôr tak môžete urobiť cez nastavenia hodiny. Ako zmeniť nastavenia hodiny?

Učiteľ aj asistent vidia tú istú hodinu, majú ten istý plán a môžu zapisovať do triednej knihy. Takisto môže aj asistent prideľovať žiakom domáce úlohy, študijné materiály a podobne.

Pozri tiež
Tri hodiny z piatich sú s dvoma vyučujúcimi (hodiny s asistentom).