Ako si môžem skopírovať svoje hodiny (plány) z minulého školského roka?

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Thai

Akonáhle urobí administrátor EduPage prechod do nového školského roka, učiteľ po prihlásení sa na EduPage stránku nevidí žiadne hodiny.

Nemusíte sa obávať, že sa vaše plány a prípravy, ktoré ste si pripravili ku hodinám minulý školský rok, stratili. Hodiny naďalej existujú, ale v minulom školskom roku. Zobrazia sa vám, ak prepnete školský rok.

Tieto staré hodiny však nepotrebujete. Vytvorte si nové hodiny v tomto školskom roku a plány aj s prípravami si môžete skopírovať z minulého školského roka.

Vytváranie hodín - rozlíšime dve rôzne situácie:
a) už máte zverejnený rozvrh
b) ešte nemáte zverejnený rozvrh

a) Ak už máte zverejnený rozvrh na nový školský rok, v pohľade hodiny vidíte "hodiny so zvončekom" - to sú hodiny, ktoré by ste mali učiť podľa rozvrhu. Uľahčia vám vytváranie vašich hodín.

Stačí, keď si kliknete na takúto hodinu a dáte uložiť. Vytvorí sa vám nová hodina. Pokiaľ si chcete skopírovať plán - napríklad z predchádzajúceho roka, stlačte Skopírovať plán. Ako si skopírovať TVVP z minulého školského roka?

b) Ak ešte nemáte zverejnený rozvrh, teda nemáte v tomto pohľade hodiny so zvončekom, môžete si svoje hodiny vytvoriť stlačením tlačidla +. Po zverejnení rozvhu sa automaticky prepoja s rozvrhovými hodinami.

Po zverejnení rozvrhu treba venovať pozornosť len deleným hodinám, kde neučíte celú triedu. Treba skontrolovať/zvoliť žiakov, ktorých učíte a prepojiť hodinu s názvom skupiny v rozvrhu. Prepojenie delenej hodiny s názvom hodiny z rozvrhu

Výber žiakov môžete aj skopírovať z inej hodiny alebo z predchádzajúceho školského roka. Ako skopírovať zadelenie žiakov z minulého školského roka?