Administrácia školskej fotogalérie

fotoalbum

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania

Školský fotoalbum môže upravovať administrátor alebo učiteľ s právom na školský fotoalbum.
Prehľad a administrácia používateľských práv

Administrátor sa k správe školského fotoalbumu dostane cez tlačidlo Štart/Obľúbené kroky.


Učiteľ s právom na školský fotoalbum sa k administrácii dostane cez tlačidlo Štart kliknutím na Fotoalbum v Obľúbených krokoch alebo stlačením tlačidla Upraviť obsah: Fotoalbum.

Zobrazí sa zoznam fotoalbumov. Kliknutím na tlačidlo Upraviť môžete pridať nový album, upraviť poradie albumov alebo niektorý z albumov vymazať.


poradie fotoalbumov určíte presunutím myši na inú pozíciu.
Ak vyberiete konkrétny album, kliknutím na tlačidlo Upraviť môžete pridať alebo odobrať fotografie, upraviť poradie fotografií alebo pridať jednotlivým fotografiám popisy.

Prepojenie školského fotoalbumu s novinkami na webstránke

Učiteľ s právom "Editovať školský fotoalbum" môže vytvoriť nový školský fotoalbum alebo pridať fotky do existujúceho fotoalbumu aj cez mobilnú aplikáciu EduPage.

Viac návodov: Webstránka