Ako pridať textový modul na stránku?

Slovenčina Čeština

Na EduPage stránku školy si môžete do vytvorenej podstránky pridať ďalší vlastný textový modul.
Prihláste sa ako administrátor a vyberte si podstránku, kde chcete textový modul pridať:


Kliknite na ikonu "aktuálna podstrana" a v pravej časti vyberte 'Pridať sekciu':


V novom okne vyberte možnosť 'Text' a vyberte si rozloženie, ktoré si môžete ďalej upraviť:


môžete upraviť znenie textu: Ako upraviť text na stránke?

Text sa vám pridá na koniec podstránky. Ak chcete, pomocou myši dokážete zmeniť umiestnenie textu. Zmeny uložte.