Ako môžem na stránku EduPage vložiť video?

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania Hebrew

1. Video je potrebné nahrať na YouTube.com. Pre nahratie videa je potrebné si na tejto stránke vytvoriť konto, následne vám bude umožnené nahratie videa.
2. Obvykle budete musieť ešte nejaký čas počkať po nahratí, aby sa video previedlo do google.
3. Akonáhle je video nahraté, kliknite naň pravým tlačidlom myši a zvoľte :
Skopírovať kód na vloženie:


Skopírujte celý text do schránky (pomocou kombinácie klávesov CTRL-C alebo pravým tlačidlom myši).

4. Teraz sa prihláste do EduPage a upravte stránku, do ktorej chcete vložiť video. Môžete si vytvoriť "jednoduchú textovú miniaplikáciu" alebo dať video do akéhokoľvek "textového modulu". Kliknite na tlačidlo "Vložiť HTML kód":


6. Vložte text skopírovaný zo stránky YouTube. Stlačte CTRL-V alebo použite pravé tlačidlo myši:

7. Uložte zmeny na stránke a prezrite si video:

Notes:
- počas úpravy textu stránky nie je možné video vidieť. Po uložení zmien a prepnutí do prezentačného módu sa video zobrazí.
- pri úprave textu môžete video presúvať rovnako ako obrázky, môžete okolo neho napísať akýkoľvek text.
- v rámci jednej stránky môžete mať niekoľko videí.