Ako pridať udalosť do kalendára na webovej stránke

Slovenčina Čeština

Udalosť do kalendára na webovej stránke môže pridať administrátor alebo učiteľ s právami na modul Kalendár cez tlačidlo Štart/Obľúbené položky/Nová udalosť vo verejnom kalendári.

Vyberte typ udalosti. Niektoré typy udalostí ovplyvňujú vyučovanie. Vyplňte názov a dátum udalosti. Ak sa jedná o udalosť, ktorá neovplyvňuje vyučovanie, zvoľte typ udalosti "Iná udalosť". Takáto udalosť sa nezobrazí v triednej knihe.

Do kalendára pribudla nová udalosť.

Udalosti možno pridávať aj cez Vyučovanie/Udalosti. Viac informácií v návode: Učiteľ - Kalendár