Ako pridať alebo odobrať položky v menu?

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew

Do menu na vašej školskej stránke môžete pridať alebo, naopak, odobrať niektoré z modulov, ktoré sú k dispozícii. Prípadne si môžete vytvoriť vlastné. K zoznamu všetkých dostupných modulov sa dostanete cez Ovládací panel/Moduly a navigácia/Povolené moduly.

Zvoľte, ktoré moduly chcete používať. Prepnite ich stav na Aktívne. Moduly, ktoré nechcete používať, prepnite na Neaktívne.
Taktiež môžete nastaviť, kto aktívny modul vidí. Všetci znamená, že modul vidí aj verejnosť bez prihlásenia sa na EduPage. Ďalej je možné nastaviť, že modul vidia len prihlásení, len učitelia alebo len administrátor.

Aktívne moduly potom môžete umiestniť na vašu stránku. V ľavom menu vyberte Ovládací panel/Moduly a navigácia/Usporiadať moduly do ľavého/pravého/horného menu.

Zobrazí sa dialógové okno, kde môžete jednoducho potiahnutím presúvať položky medzi jednotlivými menu. Pomocou tlačidla "Vytvoriť podmenu" môžete menu ďalej členiť.


Moduly, ktoré sú síce aktívne, ale nechcete ich zobrazovať, presuňte vľavo medzi skryté moduly.

Ako pridať používateľovi právo na administráciu triednej knihy, suplovania alebo iných modulov?