Úspechy a ocenenia

Slovenčina Čeština

Upozornenie: Modul úspechy a ocenenia funguje len v nových dizajnoch. Viac sa o nových dizajnoch dozviete vo videách, ktoré sme pre vás pripravili:

Nový sprievodca pre dizajny
Prechod na mobilné dizajny

Novú položku v Úspechoch a oceneniach pridáte cez tlačidlo Štart v ľavom hornom rohu. V obľúbených položkách vyhľadajte časť Stránka pre verejnosť. Zvoľte Nový úspech/ocenenie.

Vyplňte údaje, ktoré sú potrebné:

Vyplňte zoznam ocenených žiakov:

Ak chcete, môžete pridať fotografie:

Dáta uložte.
Jednotlivé záznamy v sekcii Úspechy a ocenenia môžete aj neskôr editovať


alebo v nich vyhľadávať podľa rôznych kritérií:

Nový záznam sa zobrazí na stránke aj v sekcii Novinky.