Ako posunúť začiatok automatického číslovania rozhodnutí

Ak potrebujete posunúť číslovanie evidovaných rozhodnutí, môžete tak urobiť pri generovaní rozhodnutia.
Vyberte typ rozhodnutia a stlačte "Vygenerovať".

Kliknite na "Prispôsobiť číslovanie/ vybrať spis".

Kliknite na "Posunúť začiatok automatického číslovania" a zadajte číslo, od ktorého chcete číslovať.

Pozri aj:
Ako si nastavím formát číslovania spisov